Country is Japan (JP):

Region is: Gifu

Cities are:  Aoyagi Fukuoka Gero Gifu Godo Hiromi Ikeno Imao Inuyama Kagashima Kakamigahara Kami Kanayama-cho Kando Kanehira Kasamatsu Katsuyama Kosaka Kuwano Makito Miboro Mino Mitake Mizunami Nagura Nakagiri Nakatsugawa Ogaki Osaka Otani Sekigahara Seto Sugisaki Sunomata Sunouchi Tajimi Takayama Tarui Toki Tokuda Tominaga Tsunokawa Yaotsu

Latitude: 35.6 Longitude: 137.006744186047