Country is Japan (JP):

Region is: Ibaraki

Cities are:  Ami Daigo Edosaki Fujishiro Haji Hitachi Hokota Inada Inoue Ishige Ishioka Ishizuka Isozaki Itako Iwai Iwase Kadoi Kasama Kashima Katakura Kihara Kitaibaraki Koga Kuji Makabe Mimura Mito Mitsukaido Mizuki Mizunuma Momiyama Moriya Naka Noguchi Oarai Ogitsu Ozone Ryugasaki Sakai Sanno Sekiyado Shimodate Simodate Takahagi Tamatsukuri Tokai-mura Tomobe Tsukuba Tutiura Ushiku Yamagata Yuki

Latitude: 36.2532692307692 Longitude: 140.278269230769