Country is Japan (JP):

Region is: Miyazaki

Cities are:  Aya Fukase Fukuoji Hirahara Hoshiyama Hoso Ichiki Ikata Ishigami Kadogawa Kajiyama Kamikawa Kawachi Kawasaka Kawashima Kobayashi Kozaki Kumada Kurogi Kuroi Kuroki Kushima Matoba Meitsu Mikado Miyakonojo Miyazaki Mochida Nakamachi Nichinan Nishikata Nobeoka Nojiri Okawachi Okubo Sadowara Sakita Shinden Shiratori Shonai Suenaga Suki Takachiho Takahara Takaharu Takajo Takanabe Tano Todaka Toi Tsuru Yamanokuchi

Latitude: 32.0701923076923 Longitude: 131.309230769231