Country is Japan (JP):

Region is: Shiga

Cities are:  Aeba Aiba Echigawa Fukawa Funaki Hikone Hino Hino Hirose Hosaka Ibuki Ichiba Imazu Kaizu Katada Kataoka Katata Katsuno Kido Kinomoto Kitahama Kuku Kusatsu Maibara Maihara Minakuchi Moriyama Murai Musa Nagahama Nagaoka Noji Otsu Sakamoto Suijo Taga Takada Takamiya Takata Tokuhara Tsuchiyama Yamamoto Yasu Yokaichi

Latitude: 35.2297727272727 Longitude: 136.178409090909