Country is Japan (JP):

Region is: Tokushima

Cities are:  Anabuki Anan Asakawa Baba Bando Banzai Deai Fujinoike Hanoura Hara Hirano Hiwasa Ikeda Ishii Itano Izawa Kamojima Kawamata Kirikoshi Ko Kokufu Komatsushima Komi Kono Mitani Mugi Naruto Nasa Nishishin-machi Nomura Sadamitsu Shibahara Shichijo Shishikui Sho Tachibana Takano Tokushima Tokusima Tsubaki Wajiki Wakabayashi Waki Yaechi Yamase Yanase

Latitude: 33.9345652173913 Longitude: 134.320434782609