Country is Japan (JP):

Region is: Yamanashi

Cities are:  Enzan Hayakawa Iino Inuma Isawa Iwama Kai Katsunuma Kofu Komuro Minobu Mura Nagasaka Nambu Narisawa Narusawa Nirasaki Otsuki Ryuo Shimoyama Shirasu Shoji Uenohara

Latitude: 35.6060869565217 Longitude: 138.616086956522