Country is Ukraine (UA):

Region is: Chernihivs'ka Oblast'

Cities are:  Chernigov Chernihiv Horodnya Kobyzhcha Kolos Maksim Markovtsy Mena Molchanov Nezhin Nizhyn Ostdr Pryluky Tarasa Shevchenko

Latitude: 51.3564285714286 Longitude: 31.7407142857143